ПОЗИЦИЯ на Политическо движение Социалдемократи – „Да спрем незаконната сеч“ Печат
Автор: Социалдемократи   
Понеделник, 18 Май 2015г. 12:28ч.

ПОЗИЦИЯ

на Политическо движение „Социалдемократи”

„Да спрем незаконната сеч“

Политическо движение „Социалдемократи” изразява своята загриженост от все по-големите мащаби на поголовна сеч в България. Незаконната сеч е сеч в горския фонд – държавен, частен, общински и т.н. Без позволително, без контрол и без отчет. Още по-голям проблем обаче са „узаконените“ кражби. Под формата на узаконена кражба на ден се крадат стотици, хиляди кубици дървесина. Това става с помощта на служителите на горските стопанства. След редица реформи в горите навлязоха фирми, които добиват, купуват и извозват дървесина. Служителите на горските стопанства приемат и експедират добивите. В тази добре обмислена и организирана схема обаче има доста пропуски и слаби места, които са добра предпоставка за нарушения и кражби. Какво имаме предвид:

  • Пример 1: Горските служители издават превозен билет на превозно средство, превозващо 10м3 дървесина. Той важи за 12 часа от издаването му. На къси превозни разстояния за тези 12 часа с този издаден превозен билет могат да се направят два, три или повече курса с „благословията“ на съответния горски служител. Отчитат се 10м3, а се извозват 20м3, 30м3 или дори повече.Това е узаконена кражба на съответното количество.

  • Пример 2: При приемане на добитата дървесина най-важните параметри са дължината на секциите, височината на фигурите и коефициента на плътност. По стандарт дължината на секциите при добив на дърва е до 1,05м, височина на фигурата 1,10м и коефициент на плътност/КП/ 50%. По този начин една фигура дърва, наредени на склад е със стандартни размери 10м3. За съжаление фирмите си позволяват да добиват и редят дърва на фигура с дължина на секциите 1,30м, височина на фигурата 1,30м и КП 60% т.е. по този начин количеството е 20м3. Когато тази нестандартна фигура дърва се приеме от горския служител като стандартна, кражбата е 10м3. Това е практика в родното стопанисване на родните ни гори.

Друг, не по-малко важен проблем в горския сектор, е създаването на нови гори или залесяването. Всяка година в България се отчитат хиляди декари залесени площи, за които се заплащат милиони левове. С други думи има огромно източване на обществен ресурс без никакъв реален резултат. На практика обаче няма новосъздадени гори /те се самовъзстановяват издънково/. Есенната инвентаризация на културите за установяване процента на прихващане се извършва фиктивно/ работниците на фирмите вървят по редовете и садят нови фиданки на мястото на изсъхналите, а след тях веднага минават горските служители и ги приемат за прихванати. Според изискванията кореновата система на фиданките трябва да е с дължина от 18 до 25 см., а работниците я съкращават на 5-7 см. Това се прави защото в едва разрохкана почва с дълбочина 5-7 см. е практически невъзможно да се засади корен с дължина 18-25 см. По този начин се отчитат „отлични“ проценти на прихващане, но следващата година залесовката е напълно изсъхнала. При това положение фирмата – изпълнител трябва да се санкционира, но това за съжаление не се случва. Положението се завоалира от горските власти и всички са доволни. 

Всички тези престъпни схеми погубват българската гора. Лесовъдството в България отдавна е практически изчезнало, а на негово място са се загнездили бизнес интереси на определени хора.

Ето защо Политическо движение „Социалдемократи“ настоява за следните сериозни промени:

  • Кадрите, назначавани в системата на горите да са с необходимото образование, квалификация и да се назначават с конкурс.

  • Да се предприемат ефективни мерки за контрол при маркирането, сечта и експедицията на дървесина. Например, когато се маркират дърветата, подлежащи на сеч, на горските служители да се предоставят марки, използвани само за маркирането. При приключване на теренната дейност тези марки да се връщат в съответното стопанство. За експедиция да им се създаде друг вид марка, която да се използва само за експедиция. Двете марки да се различават по форма и абревиатура и да се използват последователно, а не едновременно.

  • Да се променят изискванията при маркирането на подлежащите на сеч дървета. На всяко маркирано за сеч дърво да бъде поставяна марка в основата на ствола. Така всяко дърво отсечено незаконно ще бъде лесно разпознато и нарушението санкционирано.

  • Да се завишат изискванията към фирмите, имащи право да работят в горите.

  • Да се въведат ограничения във възрастта на наетите лицензирани лесовъди.

  • Да се следи стриктно с какви работници работят фирмите. Тези, които не са назначени на трудов договор да не бъдат допускани да работят в горите. Фирмите да наемат само работници, които имат квалификация да извършват дейности в горите като: маркиране, сеч, почвоподготовка, залесяване и др.

 

София

май 2015 г. 

 

Последна промяна от Понеделник, 18 Май 2015г. 12:31ч.