ПОЗИЦИЯ на Политическо движение Социалдемократи – „Едно лице в България трябва да има право само на три последователни мандата като кмет на община“ Печат
Автор: Социалдемократи   
Четвъртък, 30 Април 2015г. 13:02ч.ПОЗИЦИЯ

 

на Политическо движение „Социалдемократи”

„Едно лице в България трябва да има право само на три последователни мандата като кмет на община

Политическо движение „Социалдемократи” от години застъпва в своите програми борбата с корупцията, по-честното и ефективно управление на обществения ресурс в полза на гражданите.

Поради зачестилите случаи на злоупотреба с власт в местните органи за самоуправление, ПД „Социалдемократи“ настоява през новата парламентарна сесия да бъдат обсъдени и приети поправки в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Последните 25 години доказаха необходимостта от налагане на ограничение на броя на последователните мандати, през които едно лице може да се кандидатира за кмет на община в България. Ограничението в броя на мандатите на избираемите публични позиции е често срещана практика в българското законодателство и в демократичната практика изобщо. Положителен пример за добър ефект от такова ограничение е броя на мандатите, на които има право едно лице като президент. Президентската институция поради този факт е и най-малко забъркана в обществени скандали, в сравнение с останалите власти.

Неограничените възможности за кандидатиране за кмет в България, наред с положителните страни от даването на възможност на способните местни управленци да разгърнат своя потенциал, доведе и до множества негативни явления. В страната има кметове, които изпълняват дори седми мандат към настоящия момент. В последните години станахме свидетели на изключително порочни практики при дългогодишни кметове, които се превръщат в местни феодали, в които е концентрирана цялата политическа и икономическа власт в една община. Сливането на политическите и икономически интереси обикновено води ясно изразени корупционни практики.

По тези причини и с цел гарантиране на честността на политическите отношения на местно ниво, смятаме, че е време за промени в законодателството. Считаме, че в чл.38 от ЗМСМА трябва да се добави ал.3, която да ограничи броя на последователните мандати на един кмет до три. Дванадесет години са напълно достатъчни за всеки способен управленец да разгърне своята програма за развитие на съответната община и да се бори за доверието на хората по места. Това ограничение ще даде възможност на повече способни местни управници да се включат в политиката на централно ниво след изтичането на мандатите им, а на нови лица да участват в местната власт.

София

Април 2015 г.

 

 

Последна промяна от Четвъртък, 30 Април 2015г. 13:05ч.