News Feeds:
Публичен регистър

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

  • Разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.:
- Договор за проучване на общественото мнение чрез количествени и качествени методи на регистър м. януари 2022 г. с "Би Медиа Консултант" ЕООД - София - фактура №0000004106 от 1.2.2022 г. 

- Фактура №719 от 7.2.2022 г. по договор за счетоводни услуги с Пи Ем Солюшънс ЕООД.

- Фактура №0000023330 от 1.2.2022 г. за брандиране на обект, изд. от Йордан Йорданов ПБ Добрич ЕООД.
  • Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията:

"Би Медиа Консултант" ЕООД - София

 

Отчети на ПДС за 2020 година:

- Счетоводен баланс към 31.12.2020 г.

- Отчет на приходите и разходите от нестопанска дейност за 2020 г.

- Отчет на собствения капитал за 2020 г.

- Отчет на паричните потоци по прекия метод за 2020 г.

- Приложение в съответствие с т. 24.1 и 24.2 от Счет. стандарт 1

- Годишен доклад за дейността на ПДС /1.1.2020-31.12.2020/


Отчети на ПДС за 2019 година:

- Счетоводен баланс към 31.12.2019 г.

- Отчет на приходите и разходите от нестопанска дейност за 2019 г.

- Отчет на собствения капитал за 2019 г. 

- Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2019 г.

- Приложение в съответствие с т. 24.1 и 24.2 от Счет. стандарт 1

- Годишен доклад за дейността на ПДС /1.1.2019-31.12.2019/


Отчети на ПДС за 2018 година:

Годишен доклад за дейноста на Политическо Движение Социалдемократи за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

Приложение в съответствие с т. 24.1 и 24.2 от Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети"

Отчет на собствения капитал за 31.12.2018 г.

 

Отчети на ПДС за 2017 година:

 

Годишен доклад за дейноста на Политическо Движение Социалдемократи за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г.

 

Приложение в съответствие с т. 24.1 и 24.2 от Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети

 

Отчет на паричния поток за 31.12.2017 г.

 

Отчети на ПДС за 2016 година:

Счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

Отчет за приходите и разходите (двустранен) за 2016 г.

Отчет на паричния поток за 2016 г.

Отчет за собствения капитал към 31.12.2016 г.


***


Във връзка с наредбата на Сметна палата за обявяване на всеки разход над 1000 лв, политическо движение „Социалдемократи“ е направило следните разходи:

1. м.Март 2015 г. – Семинар и Национален съвет, В.Търново, на стойност 1020.00 лв.

2. м.Май  16-17.05.2015 г – Младежка конференция и семинар, гр.Батак, на стойност 1080.00 лв.

3. м.Юни  06.06.2015 г. – Първа сесия на седмата национална конференция и празнуване по случай 15 години от учредяване на партията, на стойност 1513.40 лв

 

4. м.Юли 25-26.07.2015 г. – Младежки семинар – КОАЛИЦИЯ "БСП-ЛЯВА БЪЛГАРИЯ", „Коалиционно взаимодействие между младежките организации по време на местни избори“,  град Ловеч,  на стойност 2496,00 лв.

 

5. Направен разход за предизборната кампания с решение на ИС на ПДС за рекламни материали, местни избори 2015: На стойност 1920,00 лв.


 

 

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Автор Посещения
1 Устав на ПД "Социалдемократи Социалдемократи 2179
2 Публичен регистър - архив Социалдемократи 3179
 
Copyright © 2022. Политическо движение Социалдемократи.