News Feeds:
УПРАВЛЯВАЩИТЕ ТЛАСКАТ ДЪРЖАВАТА КЪМ ДИКТАТУРА PDF Печат Е-поща
Автор: Социалдемократи   
Петък, 26 Октомври 2018г. 14:56ч.

arest

Позиция на Обединение "СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ"

 

Народното събрание прие на първо четене на 25 октомври 2018 г. промени в Наказателния кодекс, които въвеждат в законодателството ни текстове типични по-скоро за диктаторски режими, отколкото за демократична държава, част от Европейския съюз. Парламентът одобри законопроект на правителството, според който арестът може да остане в тайна до 48 часа, а ако той засяга дете – до 24 часа. Това означава, че близките или адвокатът на всеки задържан от властите в България, няма да могат да получат информация за това какво се случва с него за цели два дни, ако разследващия прокурор реши. Още по-скандалното е, че на първо четене текстът на поправката беше приет без никакъв дебат в Народното събрание. Това повдига и въпрос, защо опозицията в парламента приема за нормално въвеждането на такава възможност в Наказателния кодекс.


Конкретният текст е следният: „Когато е налице неотложна необходимост да се предотвати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или за да се предотврати ситуация, при която наказателното производство може да бъде сериозно възпрепятствано, уведомлението по ал. 7 по отношение на конкретното лице може да се отложи за срок до 48 часа”. Текстът на поправката по отношение на децата гласи: „Когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или за да се предотврати ситуация, при която наказателното производство може да бъде сериозно възпрепятствано, уведомлението по ал. 4 може да се отложи до 24 часа. В този случай за задържането незабавно се уведомява Държавната агенция за закрила на детето”. Досегашният текст, засягащ този казус, гласи: „За задържането под стража, както и за задържането на основание чл. 64, ал. 2, по искане на обвиняемия незабавно се уведомява поне едно посочено от него лице”.


За нас, тази тази поправка е абсурдна и създава условия за репресии от страна на властта към всеки задържан гражданин. Тя противоречи на Българската Конституция и Европейската конвенция за правата на човека. Всеки човек е невинен до доказване на противното и има право на защита, включително: право на адвокат, телефонен разговор и незабавно уведомление на близките на конкретното лице. А когато става въпрос за дете, възможноста за цяло денонощие родителите му да нямат информация за неговото задържане и да не знаят какво се случва с него е репресия парекселанс, каквато дори тоталитарни режими не си позволяват.


Напрактика, в този срок от 48 часа или 24 часа за дете, задържаното лице е с отнети човешки права и възможност за правна защита. Това дава възможност на разследващите да оказват неправомерен натиск върху арестувания, без той да се позлва от адвокатска защита и без никой да знае за неговото задържане. В същината, поправката в Наказателния кодекс означава, че мярката може да бъде приложена към всеки гражданин и никой не може да оспори основанията за нея, тъй като заложените разтегливи понятия в текста като „неотложна необходимост”, „сериозно възпрепятстване на наказателно производство”, „предотвратяване на тежки неблагоприятни последици”, развързват ръцете на прокурора по досъдебното производство да използва мотиви за отлагане на уведомлението за задържане, които никога не могат да бъдат оспорени.


Смятаме, че подобни мерки, залегнали в закон, са характерни за общества, където държавата си създава условия за саморазправа с неудобни на властта хора. Борбата с престъпността в правовата държава се води с мерки, които не нарушават основните човешки права и с некомпрометирани действия на разследващите органи, прокуратурата и съдебната система.


Призоваваме, правителството да оттегли тази скандална поправка в Наказателния кодекс или законопроектът да бъде отхвърлен от народните представители на второ четене в парламента.

 
Copyright © 2022. Политическо движение Социалдемократи.