News Feeds:
УПРАВЛЯВАЩИТЕ УВЕЛИЧАВАТ БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО ЧРЕЗ ДАНЪЧНАТА СИ ПОЛИТИКА PDF Печат Е-поща
Автор: Социалдемократи   
Петък, 12 Октомври 2018г. 13:01ч.

Auto

ПОЗИЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ”

Увеличаването на данъците върху старите автомобили в България за нас е необмислена и неефективна мярка за справяне със замърсяването на въздуха при липса на други стимули за ограничаване на вредните емисии. Ние смятаме, че ефектът върху ограничаване на замърсяването ще бъде почти нулев, защото хората, нито ще спрат да карат старите си автомобили, нито имат средства, с които да ги подменят с нови, по-екологични. Единственият, и то много тежък ефект ще бъде върху населението с ниски доходи. Наред с планираните увеличения на цените на парното, тока и други стоки от първа необходимост, поскъпването на данъка върху автомобилите ще задълбочи драстично бедността в България. Чрез данъчната си политика, управляващите създават условия за рекордно нарастване на социалното неравенство у нас. 

Ние не сме против мерките за ограничаване на сериозни замърсители на околната среда, каквито са автомобилите с повишено изхвърляне на вредни газове в атмосферата. Включително, не сме и против повишаване на данъците върху такива автомобили, но при други условия, които не задълбочават соцалното неравенство. При сегашните условия, с това предложение, правителството ще задълбочи проблема с бедността, без да повлияе в положителна насока проблема със замърсяването. Питаме тогава: Каква е целта? Ако целта е да увеличим приходите в бюджета отново за сметка на бедните хора у нас, а в същото време намаляваме данъците за новите и скъпи автомобили, облекчавайки богатите, ние силно се противопоставяме на това намерение. 

Ние искаме справедлива данъчна и социална система в България. Такава, която създава условия за ограничаване на бедността и социалното неравенство, а не ги стимулира. Да, би могло да се търси увеличаване на налога върху старите автомобили, когато обаче такава мярка е стимулираща, а не просто утежняваща. Когато си създал възможност за избор на хората с ниски доходи. В момента те нямат избор, което означава, че ще бъдат принудени да плащат по-високи данъци и да карат старите си автомобили, защото те са без алтернатива за тях. 

Повишаването на данъка върху старите автомобили може да има стимулиращ ефект върху хората да ги подменят с по-екологични при следните условия:

- Осигуряване на държавна субсидия за закупуване на автомобили с екологични двигатели. Това означава, държавата да предостави безвъзмездна помощ под формата на фиксирана сума или процент от цената на такива автомобили при тяхната покупка. Тази практика съществува в много страни с проблеми със замърсяването на въздуха. У нас също се прие подобна практика електромобилите, но сумата, която се отпуска не е достатъчно стимулираща. Според нас  сумата на подобни субсидии трябва да бъде около 1/3 от цената на автомобила, за да има ефект. Субсидията да се осигурява на домакинства, чиито доходи не надхвърлят 3000 лв. месечно.

- Осигуряване на безлихвен лизинг за закупуване на нови автомобили, като държавата създаде фонд за покриване на лихвите при покупка на нов автомобил. 

- Осигуряване на субсидия за социално слаби хора за закупуване на нови катализатори за стари автомобили.

- Увеличаване на размера на пътния данък не според годините на автомобила, а според нивото на изхвърляните от него вредни емисии след експертна оценка по време на годишен технически преглед.

В момента у нас има на 4 000 000 автомобила, 65% от тях са на над 15 години. Това означава, че старите коли в България са около 2 600 000. Ако предположим поскъпване на данъка върху тях средно по 20 лв. на автомобил, в държавната хазна през следващата година трябва да постъпят нови 52 000 000 лева. При положение, че те бъдат използвани за субсидиране закупуването на нови автомобили и средната субсидия бъде 30 000 лева, държавата ще има потенциална възможност да субсидира покупката на 1 733 коли за една година, извън всички други възможности. Така, ако тези средства бъдат целево използвани, а не да потънат в общата рамка на бюджета, би могло да се положи добро начало за справяне със замърсяването на въздуха, произтичащо от старите превозни средства. В противен случай, ефекът, който се търси за околната среда няма да бъде никакъв.

Друга мярка, която ние отдавна предлагаме е свързана с глобите по административно-наказателни постановления. Необходима е смяна на концепцията по отношение на размера на глобите при този тип нарушения. Смятаме, че те трябва да се определят на база размерът на доходите на нарушителите, а не като фиксирани суми. Така размерът на глобите ще се определя като процент от доходите на нарушителите. Тази реформа ще поправи една несправедливост, залегнала в сегашната нормативна уредба, съгласно която и човек с доход от 500 лв. месечно и човек със 50 хил. лв. месечен доход, плащат една и съща сума, например 50 лв. за пътнотранспортно нарушение. Това ще осигури значителни допълнителни постъпления за хазната.

Само при изброените условия, държавата може да балансира и да преодолее рискът от задълбочаване на бедността и социалното неравенство, както и да разчита на положителен ефект за околната среда от увеличаването на данъците върху старите автомобили.

 

Обединение „Справедлива България”

12.10.2018

Увеличаването на данъците върху старите автомобили в България за нас е необмислена и неефективна мярка за справяне със замърсяването на въздуха при липса на други стимули за ограничаване на вредните емисии. Ние смятаме, че ефектът върху ограничаване на замърсяването ще бъде почти нулев, защото хората, нито ще спрат да карат старите си автомобили, нито имат средства, с които да ги подменят с нови, по-екологични. Единственият, и то много тежък ефект ще бъде върху населението с ниски доходи. Наред с планираните увеличения на цените на парното, тока и други стоки от първа необходимост, поскъпването на данъка върху автомобилите ще задълбочи драстично бедността в България. Чрез данъчната си политика, управляващите създават условия за рекордно нарастване на социалното неравенство у нас.

Ние не сме против мерките за ограничаване на сериозни замърсители на околната среда, каквито са автомобилите с повишено изхвърляне на вредни газове в атмосферата. Включително, не сме и против повишаване на данъците върху такива автомобили, но при други условия, които не задълбочават соцалното неравенство. При сегашните условия, с това предложение, правителството ще задълбочи проблема с бедността, без да повлияе в положителна насока проблема със замърсяването. Питаме тогава: Каква е целта? Ако целта е да увеличим приходите в бюджета отново за сметка на бедните хора у нас, а в същото време намаляваме данъците за новите и скъпи автомобили, облекчавайки богатите, ние силно се противопоставяме на това намерение.

Ние искаме справедлива данъчна и социална система в България. Такава, която създава условия за ограничаване на бедността и социалното неравенство, а не ги стимулира. Да, би могло да се търси увеличаване на налога върху старите автомобили, когато обаче такава мярка е стимулираща, а не просто утежняваща. Когато си създал възможност за избор на хората с ниски доходи. В момента те нямат избор, което означава, че ще бъдат принудени да плащат по-високи данъци и да карат старите си автомобили, защото те са без алтернатива за тях.

Повишаването на данъка върху старите автомобили може да има стимулиращ ефект върху хората да ги подменят с по-екологични при следните условия:

-          Осигуряване на държавна субсидия за закупуване на автомобили с екологични двигатели. Това означава, държавата да предостави безвъзмездна помощ под формата на фиксирана сума или процент от цената на такива автомобили при тяхната покупка. Тази практика съществува в много страни с проблеми със замърсяването на въздуха. У нас също се прие подобна практика електромобилите, но сумата, която се отпуска не е достатъчно стимулираща. Според нас  сумата на подобни субсидии трябва да бъде около 1/3 от цената на автомобила, за да има ефект. Субсидията да се осигурява на домакинства, чиито доходи не надхвърлят 3000 лв. месечно.

-          Осигуряване на безлихвен лизинг за закупуване на нови автомобили, като държавата създаде фонд за покриване на лихвите при покупка на нов автомобил.

-          Осигуряване на субсидия за социално слаби хора за закупуване на нови катализатори за стари автомобили.

-          Увеличаване на размера на пътния данък не според годините на автомобила, а според нивото на изхвърляните от него вредни емисии след експертна оценка по време на годишен технически преглед.

В момента у нас има на 4 000 000 автомобила, 65% от тях са на над 15 години. Това означава, че старите коли в България са около 2 600 000. Ако предположим поскъпване на данъка върху тях средно по 20 лв. на автомобил, в държавната хазна през следващата година трябва да постъпят нови 52 000 000 лева. При положение, че те бъдат използвани за субсидиране закупуването на нови автомобили и средната субсидия бъде 30 000 лева, държавата ще има потенциална възможност да субсидира покупката на 1 733 коли за една година, извън всички други възможности. Така, ако тези средства бъдат целево използвани, а не да потънат в общата рамка на бюджета, би могло да се положи добро начало за справяне със замърсяването на въздуха, произтичащо от старите превозни средства. В противен случай, ефекът, който се търси за околната среда няма да бъде никакъв.

Друга мярка, която ние отдавна предлагаме е свързана с глобите по административно-наказателни постановления. Необходима е смяна на концепцията по отношение на размера на глобите при този тип нарушения. Смятаме, че те трябва да се определят на база размерът на доходите на нарушителите, а не като фиксирани суми. Така размерът на глобите ще се определя като процент от доходите на нарушителите. Тази реформа ще поправи една несправедливост, залегнала в сегашната нормативна уредба, съгласно която и човек с доход от 500 лв. месечно и човек със 50 хил. лв. месечен доход, плащат една и съща сума, например 50 лв. за пътнотранспортно нарушение. Това ще осигури значителни допълнителни постъпления за хазната.

Само при изброените условия, държавата може да балансира и да преодолее рискът от задълбочаване на бедността и социалното неравенство, както и да разчита на положителен ефект за околната среда от увеличаването на данъците върху старите автомобили.

 

Обединение „Справедлива България”

12.10.2018
Последна промяна от Петък, 12 Октомври 2018г. 13:03ч.
 
Copyright © 2022. Политическо движение Социалдемократи.