News Feeds:
Публичен регистър - архив PDF Печат Е-поща
Автор: Социалдемократи   
Сряда, 28 Март 2012г. 14:06ч.

Финансов отчет 2014г

Публичен регистър 2014

Дарения на физически лица за 2014 г

 

Публичен регистър 2013

Дарения на физически лица за 2013 г. - няма

Декларации по чл.23, ал.1, т.3 от ЗПП. - няма

 

1. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА Политическо движение "Социалдемократи"

2. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на партия Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” към 31.12.2013 ГОДИНА

3. ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на партия Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” към 31.12.2013 ГОДИНА

4. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК на партия Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” към 31.12.2013 ГОДИНА

5. СПРАВКА ЗА ДАРИТЕЛИТЕ на партия Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за 2013 ГОДИНА

 

 

 

Публичен регистър 2012

  

1. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА партия Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА – 27.03.2012 г.


2. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на партия Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” към 31.12.2011 ГОДИНА – 27.03.2012 г.


3. ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на партия Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” към 31.12.2011 ГОДИНА – 27.03.2012 г.


4. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК на партия Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” към 31.12.2011 ГОДИНА – 27.03.2012 г.


5. СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ на партия Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” към 31.12.2011 ГОДИНА – 27.03.2012 г.


6. СПРАВКА ЗА ДАРИТЕЛИТЕ на партия Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за 2011 ГОДИНА – 27.03.2012 г.

 

 

 

Последна промяна от Четвъртък, 03 Февруари 2022г. 13:26ч.
 
Copyright © 2022. Политическо движение Социалдемократи.