Home
News Feeds:
06
М
2018

Sv.Georgi2

Автор: Социалдемократи   
 
05
М
2018

Euro-cent

 

Позиция на Политически съюз СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ

Все по-актуална става темата за присъединяване на България към Еврозоната и приемането на единната европейска валута у нас. Страната ни с подписване на договора си за членство в ЕС е заявила своята цел за приемането на еврото като разплащателно средство още през 2007 година. Тази цел ние не поставяме под съмнение и смятаме, че България трябва да бъде пълноправен член на европейското семейство с влизането в европейския валутен механизъм. За нас, на този етап обаче страната не е готова за тази важна крачка, тъй като у нас все още не са извършени важни реформи, които да гарантират трайно решение на три изключително важни проблема – високото ниво на корупция, неефективното правораздаване и ниските доходи на населението. И ако за последния проблем от значение са не само административните мерки за стимулиране на ръста на заплатите, но и пазарните механизми, то първите два проблема са изцяло във възможностите на държавата. Ако те не бъдат решени до приемането ни в Еврозоната, това крие огромен финансов риск за страната и за българските граждани. То може да доведе до много по-лош сценарий от този в Гърция.
За мнозина свързването на проблема с корупцията и правораздаването у нас с приемането на европейската валута може да изглежда странно, но за нас то има ключово значение по отношение на рисковете от влизането ни в Еврозоната. Плюсовете и минусите от присъединяването ни към единната валутна система на ЕС от финансова и икономическа гледна точка в голямата си степен са ясни и вече артикулирани в публичното пространство. Ние не искаме да се спираме подробно на тях, защото, колкото и да са силни аргументите в едната или другата посока, те са в рамките на системните финансови ползи и рискове. Ние искаме да обърнем внимание върху несистемните по отношение на финансовия механизъм рискове, които за нас са по-съществени за страната, а и в по-широк мащаб – за европейската общност.
Приемането ни в Еврозоната ще доведе до множество промени, но две са от ключово значение за проблема, който поставяме – прекратяване на действието на валутния борд и достъп на страната до много по-големи финансови ресурси в рамките на валутния съюз. Тези две промени са от особено значение за страна потънала в корупция и безнаказаност за големите престъпления. С оглед на това, може с голяма степен на вероятност да се предположи, че финансовата дисциплина от страна на българското правителство ще бъде силно занижена.
В условията на липса на ограничения, каквито има при сегашния паричен съвет, изкушенията да нараства разходната част от бюджета на държавата ще бъдат особено големи. Наивно е да се очаква, че апетитите на т. нар. олигархически структури със съмнителни бизнес практики у нас ще намалеят или ще останат на същото ниво. Напротив, лесно може да се предскаже, че тези апетити ще се изострят. Самата обвързаност на тези структури с хора от висшите етажи на властта ще бъде предпоставка за още по-мащабна корупция.
Вторият фактор на промяната – възможността на достъп до много по-големи финансови ресурси в рамките на Еврозоната, в нормално функционираща икономика би имал положителен ефект. За съжаление обаче България е далеч от нормално функционираща държава и колкото и да е парадоксално тази промяна би имала негативни последствия в по-дългосрочен план за страната, като се отчете фактора ниво на корупция. При тези условия, особено висок ще бъде риска от развихряне на дългова спирала. Под натиска на засилените апетити на олигархическите кръгове у нас след влизането на страната в Еврозоната и при запазване на сегашното ниво на корумпиране на властта, увеличаването на задлъжнялостта на държавата към външно кредитиране е сигурна перспектива. Може да бъдем сигурни, че престъпната българска олигархия ще използва като предтекст за взимане на нови държавни заеми реализирането на „стратегически” инвестиционни проекти, които впоследствие ще се окажат безперспективни или провалени, но за сметка на това използвани за лично облагодетелстване. Разбира се, Европейската комисия и Европейската централна банка след случая с Гърция ще упражняват много по-стриктен финансов контрол, но тази наша позиция е сигнал и към тях, защото няма гаранции, че не могат да бъдат подведени за втори път.
Като български политически съюз, обаче, нас ни е грижа преди всичко за българските граждани, защото още един финансов фалит на държавата ще има унищожителни последствия за страната. А втора „гръцка бомба” ще има непредвидими последствия и за самата Еврозона. Поради това, апелираме към всички отговорни български политици, както и към европейските институции, главното условие за приемане на България в единната валутна система на Европа да бъде безусловното справяне с корупцията у нас и извършване на радикална съдебна реформа.
Дотогава не бива да се бърза! Преди това държавата трябва да отреже своята „опашка”!

Автор: Социалдемократи   
 
22
А
2018

SB-Uchrediavane1-2

 

През уикенда три социалдемократически партии – Политическо Движение Социалдемократи (ПДС), Обединена Социалдемокрация (ОДС) и Социалдемократическа партия (СДП) учредиха политически съюз „Справедлива България”. В присъствието на националните ръководства, членове и активисти на трите организации, лидерите им Елена Нонева, Йордан Гергов и Тодор Барболов подписаха коалиционно споразумение с което дадоха старт на новия политически проект.
„Справедлива България” си поставя за цел обединяването на социалдемократическата общност в България и спиране на разделението вътре в нея. Лидерите на трите партии заявиха, че учредяването на новия съюз е паметен ден за българската социалдемокрация. Те уточниха, че „Справедлива България” ще бъде открит съюз за всички социалдемократически партии и социалдемократи в страната. Участниците във форума се обявиха за спиране на разделенията и обединение. Според тях, пропуснат беше шанса още през 90-те години на миналия век, България да тръгне по социалдемократически път, който можеше да бъде гарант днес страната да изглежда различно, да бъде модерна европейска държава с добър стандарт на живот. Въпреки това социалдемократите са обнадеждени, че това може да стане сега с голям и единен социалдемократически проект.
По време на учредяването на съюза бе декларирано, че всички приоритети на „Справедлива България” ще имат един фокус – българското семейство. Обединението ще работи за политика в подкрепа на семействата в страната чрез подпомагане на майчинството и отглеждането на деца, изгодно жилищно кредитиране, фискални и данъчни промени, достъпно образование и здравеопазване, увеличаване на доходите на населението. Това е пътя според социалдемократите за справяне с най-голямото предизвикателство пред България в момента – демографската криза.

Elena Noneva_SB

Елена Нонева

 

SB-Yordan-Gergov

Йордан Гергов

 

Todor-Barbolov-SB

Тодор Барболов

 

SB-Uchrediavane1-3

SB-Uchrediavane1-5

SB-Uchrediavane

SB-Uchrediavane1-4

Автор: Социалдемократи   
 
Страница 17 от 55
Съгласни ли сте с предложението, да отпадне изискването към партиите да събират подписи за подкрепа от избирателите, нужни за регистрация за избори?

 
Copyright © 2022. Политическо движение Социалдемократи.