Home
News Feeds:
26
О
2018

arest

Позиция на Обединение "СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ"

 

Народното събрание прие на първо четене на 25 октомври 2018 г. промени в Наказателния кодекс, които въвеждат в законодателството ни текстове типични по-скоро за диктаторски режими, отколкото за демократична държава, част от Европейския съюз. Парламентът одобри законопроект на правителството, според който арестът може да остане в тайна до 48 часа, а ако той засяга дете – до 24 часа. Това означава, че близките или адвокатът на всеки задържан от властите в България, няма да могат да получат информация за това какво се случва с него за цели два дни, ако разследващия прокурор реши. Още по-скандалното е, че на първо четене текстът на поправката беше приет без никакъв дебат в Народното събрание. Това повдига и въпрос, защо опозицията в парламента приема за нормално въвеждането на такава възможност в Наказателния кодекс.


Конкретният текст е следният: „Когато е налице неотложна необходимост да се предотвати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или за да се предотврати ситуация, при която наказателното производство може да бъде сериозно възпрепятствано, уведомлението по ал. 7 по отношение на конкретното лице може да се отложи за срок до 48 часа”. Текстът на поправката по отношение на децата гласи: „Когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или за да се предотврати ситуация, при която наказателното производство може да бъде сериозно възпрепятствано, уведомлението по ал. 4 може да се отложи до 24 часа. В този случай за задържането незабавно се уведомява Държавната агенция за закрила на детето”. Досегашният текст, засягащ този казус, гласи: „За задържането под стража, както и за задържането на основание чл. 64, ал. 2, по искане на обвиняемия незабавно се уведомява поне едно посочено от него лице”.


За нас, тази тази поправка е абсурдна и създава условия за репресии от страна на властта към всеки задържан гражданин. Тя противоречи на Българската Конституция и Европейската конвенция за правата на човека. Всеки човек е невинен до доказване на противното и има право на защита, включително: право на адвокат, телефонен разговор и незабавно уведомление на близките на конкретното лице. А когато става въпрос за дете, възможноста за цяло денонощие родителите му да нямат информация за неговото задържане и да не знаят какво се случва с него е репресия парекселанс, каквато дори тоталитарни режими не си позволяват.


Напрактика, в този срок от 48 часа или 24 часа за дете, задържаното лице е с отнети човешки права и възможност за правна защита. Това дава възможност на разследващите да оказват неправомерен натиск върху арестувания, без той да се позлва от адвокатска защита и без никой да знае за неговото задържане. В същината, поправката в Наказателния кодекс означава, че мярката може да бъде приложена към всеки гражданин и никой не може да оспори основанията за нея, тъй като заложените разтегливи понятия в текста като „неотложна необходимост”, „сериозно възпрепятстване на наказателно производство”, „предотвратяване на тежки неблагоприятни последици”, развързват ръцете на прокурора по досъдебното производство да използва мотиви за отлагане на уведомлението за задържане, които никога не могат да бъдат оспорени.


Смятаме, че подобни мерки, залегнали в закон, са характерни за общества, където държавата си създава условия за саморазправа с неудобни на властта хора. Борбата с престъпността в правовата държава се води с мерки, които не нарушават основните човешки права и с некомпрометирани действия на разследващите органи, прокуратурата и съдебната система.


Призоваваме, правителството да оттегли тази скандална поправка в Наказателния кодекс или законопроектът да бъде отхвърлен от народните представители на второ четене в парламента.

Автор: Социалдемократи   
 
12
О
2018

Auto

ПОЗИЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ „СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ”

Увеличаването на данъците върху старите автомобили в България за нас е необмислена и неефективна мярка за справяне със замърсяването на въздуха при липса на други стимули за ограничаване на вредните емисии. Ние смятаме, че ефектът върху ограничаване на замърсяването ще бъде почти нулев, защото хората, нито ще спрат да карат старите си автомобили, нито имат средства, с които да ги подменят с нови, по-екологични. Единственият, и то много тежък ефект ще бъде върху населението с ниски доходи. Наред с планираните увеличения на цените на парното, тока и други стоки от първа необходимост, поскъпването на данъка върху автомобилите ще задълбочи драстично бедността в България. Чрез данъчната си политика, управляващите създават условия за рекордно нарастване на социалното неравенство у нас. 

Ние не сме против мерките за ограничаване на сериозни замърсители на околната среда, каквито са автомобилите с повишено изхвърляне на вредни газове в атмосферата. Включително, не сме и против повишаване на данъците върху такива автомобили, но при други условия, които не задълбочават соцалното неравенство. При сегашните условия, с това предложение, правителството ще задълбочи проблема с бедността, без да повлияе в положителна насока проблема със замърсяването. Питаме тогава: Каква е целта? Ако целта е да увеличим приходите в бюджета отново за сметка на бедните хора у нас, а в същото време намаляваме данъците за новите и скъпи автомобили, облекчавайки богатите, ние силно се противопоставяме на това намерение. 

Ние искаме справедлива данъчна и социална система в България. Такава, която създава условия за ограничаване на бедността и социалното неравенство, а не ги стимулира. Да, би могло да се търси увеличаване на налога върху старите автомобили, когато обаче такава мярка е стимулираща, а не просто утежняваща. Когато си създал възможност за избор на хората с ниски доходи. В момента те нямат избор, което означава, че ще бъдат принудени да плащат по-високи данъци и да карат старите си автомобили, защото те са без алтернатива за тях. 

Повишаването на данъка върху старите автомобили може да има стимулиращ ефект върху хората да ги подменят с по-екологични при следните условия:

- Осигуряване на държавна субсидия за закупуване на автомобили с екологични двигатели. Това означава, държавата да предостави безвъзмездна помощ под формата на фиксирана сума или процент от цената на такива автомобили при тяхната покупка. Тази практика съществува в много страни с проблеми със замърсяването на въздуха. У нас също се прие подобна практика електромобилите, но сумата, която се отпуска не е достатъчно стимулираща. Според нас  сумата на подобни субсидии трябва да бъде около 1/3 от цената на автомобила, за да има ефект. Субсидията да се осигурява на домакинства, чиито доходи не надхвърлят 3000 лв. месечно.

- Осигуряване на безлихвен лизинг за закупуване на нови автомобили, като държавата създаде фонд за покриване на лихвите при покупка на нов автомобил. 

- Осигуряване на субсидия за социално слаби хора за закупуване на нови катализатори за стари автомобили.

- Увеличаване на размера на пътния данък не според годините на автомобила, а според нивото на изхвърляните от него вредни емисии след експертна оценка по време на годишен технически преглед.

В момента у нас има на 4 000 000 автомобила, 65% от тях са на над 15 години. Това означава, че старите коли в България са около 2 600 000. Ако предположим поскъпване на данъка върху тях средно по 20 лв. на автомобил, в държавната хазна през следващата година трябва да постъпят нови 52 000 000 лева. При положение, че те бъдат използвани за субсидиране закупуването на нови автомобили и средната субсидия бъде 30 000 лева, държавата ще има потенциална възможност да субсидира покупката на 1 733 коли за една година, извън всички други възможности. Така, ако тези средства бъдат целево използвани, а не да потънат в общата рамка на бюджета, би могло да се положи добро начало за справяне със замърсяването на въздуха, произтичащо от старите превозни средства. В противен случай, ефекът, който се търси за околната среда няма да бъде никакъв.

Друга мярка, която ние отдавна предлагаме е свързана с глобите по административно-наказателни постановления. Необходима е смяна на концепцията по отношение на размера на глобите при този тип нарушения. Смятаме, че те трябва да се определят на база размерът на доходите на нарушителите, а не като фиксирани суми. Така размерът на глобите ще се определя като процент от доходите на нарушителите. Тази реформа ще поправи една несправедливост, залегнала в сегашната нормативна уредба, съгласно която и човек с доход от 500 лв. месечно и човек със 50 хил. лв. месечен доход, плащат една и съща сума, например 50 лв. за пътнотранспортно нарушение. Това ще осигури значителни допълнителни постъпления за хазната.

Само при изброените условия, държавата може да балансира и да преодолее рискът от задълбочаване на бедността и социалното неравенство, както и да разчита на положителен ефект за околната среда от увеличаването на данъците върху старите автомобили.

 

Обединение „Справедлива България”

12.10.2018

Увеличаването на данъците върху старите автомобили в България за нас е необмислена и неефективна мярка за справяне със замърсяването на въздуха при липса на други стимули за ограничаване на вредните емисии. Ние смятаме, че ефектът върху ограничаване на замърсяването ще бъде почти нулев, защото хората, нито ще спрат да карат старите си автомобили, нито имат средства, с които да ги подменят с нови, по-екологични. Единственият, и то много тежък ефект ще бъде върху населението с ниски доходи. Наред с планираните увеличения на цените на парното, тока и други стоки от първа необходимост, поскъпването на данъка върху автомобилите ще задълбочи драстично бедността в България. Чрез данъчната си политика, управляващите създават условия за рекордно нарастване на социалното неравенство у нас.

Ние не сме против мерките за ограничаване на сериозни замърсители на околната среда, каквито са автомобилите с повишено изхвърляне на вредни газове в атмосферата. Включително, не сме и против повишаване на данъците върху такива автомобили, но при други условия, които не задълбочават соцалното неравенство. При сегашните условия, с това предложение, правителството ще задълбочи проблема с бедността, без да повлияе в положителна насока проблема със замърсяването. Питаме тогава: Каква е целта? Ако целта е да увеличим приходите в бюджета отново за сметка на бедните хора у нас, а в същото време намаляваме данъците за новите и скъпи автомобили, облекчавайки богатите, ние силно се противопоставяме на това намерение.

Ние искаме справедлива данъчна и социална система в България. Такава, която създава условия за ограничаване на бедността и социалното неравенство, а не ги стимулира. Да, би могло да се търси увеличаване на налога върху старите автомобили, когато обаче такава мярка е стимулираща, а не просто утежняваща. Когато си създал възможност за избор на хората с ниски доходи. В момента те нямат избор, което означава, че ще бъдат принудени да плащат по-високи данъци и да карат старите си автомобили, защото те са без алтернатива за тях.

Повишаването на данъка върху старите автомобили може да има стимулиращ ефект върху хората да ги подменят с по-екологични при следните условия:

-          Осигуряване на държавна субсидия за закупуване на автомобили с екологични двигатели. Това означава, държавата да предостави безвъзмездна помощ под формата на фиксирана сума или процент от цената на такива автомобили при тяхната покупка. Тази практика съществува в много страни с проблеми със замърсяването на въздуха. У нас също се прие подобна практика електромобилите, но сумата, която се отпуска не е достатъчно стимулираща. Според нас  сумата на подобни субсидии трябва да бъде около 1/3 от цената на автомобила, за да има ефект. Субсидията да се осигурява на домакинства, чиито доходи не надхвърлят 3000 лв. месечно.

-          Осигуряване на безлихвен лизинг за закупуване на нови автомобили, като държавата създаде фонд за покриване на лихвите при покупка на нов автомобил.

-          Осигуряване на субсидия за социално слаби хора за закупуване на нови катализатори за стари автомобили.

-          Увеличаване на размера на пътния данък не според годините на автомобила, а според нивото на изхвърляните от него вредни емисии след експертна оценка по време на годишен технически преглед.

В момента у нас има на 4 000 000 автомобила, 65% от тях са на над 15 години. Това означава, че старите коли в България са около 2 600 000. Ако предположим поскъпване на данъка върху тях средно по 20 лв. на автомобил, в държавната хазна през следващата година трябва да постъпят нови 52 000 000 лева. При положение, че те бъдат използвани за субсидиране закупуването на нови автомобили и средната субсидия бъде 30 000 лева, държавата ще има потенциална възможност да субсидира покупката на 1 733 коли за една година, извън всички други възможности. Така, ако тези средства бъдат целево използвани, а не да потънат в общата рамка на бюджета, би могло да се положи добро начало за справяне със замърсяването на въздуха, произтичащо от старите превозни средства. В противен случай, ефекът, който се търси за околната среда няма да бъде никакъв.

Друга мярка, която ние отдавна предлагаме е свързана с глобите по административно-наказателни постановления. Необходима е смяна на концепцията по отношение на размера на глобите при този тип нарушения. Смятаме, че те трябва да се определят на база размерът на доходите на нарушителите, а не като фиксирани суми. Така размерът на глобите ще се определя като процент от доходите на нарушителите. Тази реформа ще поправи една несправедливост, залегнала в сегашната нормативна уредба, съгласно която и човек с доход от 500 лв. месечно и човек със 50 хил. лв. месечен доход, плащат една и съща сума, например 50 лв. за пътнотранспортно нарушение. Това ще осигури значителни допълнителни постъпления за хазната.

Само при изброените условия, държавата може да балансира и да преодолее рискът от задълбочаване на бедността и социалното неравенство, както и да разчита на положителен ефект за околната среда от увеличаването на данъците върху старите автомобили.

 

Обединение „Справедлива България”

12.10.2018
Автор: Социалдемократи   
 
22
С
2018

BG-Flag22

Автор: Социалдемократи   
 
Страница 13 от 55
Съгласни ли сте с предложението, да отпадне изискването към партиите да събират подписи за подкрепа от избирателите, нужни за регистрация за избори?

 
Copyright © 2022. Политическо движение Социалдемократи.