News Feeds:
Съгласни ли сте с предложението, да отпадне изискването към партиите да събират подписи за подкрепа от избирателите, нужни за регистрация за избори?

Съгласни ли сте с предложението, да отпадне изискването към партиите да събират подписи за подкрепа от избирателите, нужни за регистрация за избори?
Да
63  48.5%
Не
23  17.7%
Не мога да преценя
13  10%

Брой гласували  :  130
Първо гласуване  :  Вторник, 04 Октомври 2011г. 19:48ч.
Последно гласуване  :  Неделя, 09 Януари 2022г. 09:42ч.
Copyright © 2022. Политическо движение Социалдемократи.