News Feeds:
Съгласни ли сте с предложението, да отпадне изискването към партиите да събират подписи за подкрепа от избирателите, нужни за регистрация за избори?

Съгласни ли сте с предложението, да отпадне изискването към партиите да събират подписи за подкрепа от избирателите, нужни за регистрация за избори?
Да
67  47.9%
Не
29  20.7%
Не мога да преценя
13  9.3%

Брой гласували  :  140
Първо гласуване  :  Вторник, 04 Октомври 2011г. 19:48ч.
Последно гласуване  :  Четвъртък, 28 Април 2022г. 11:26ч.
Copyright © 2022. Политическо движение Социалдемократи.