News Feeds:
Действията на държавата са по-вредни от чумата PDF Печат Е-поща
Автор: Социалдемократи   
Петък, 20 Юли 2018г. 07:59ч.

 

lamb

Правителството трябва да осигури и допълнителни компенсации за пропуснати ползи на животновъдите от евтаназията на животните

ПОЗИЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ "СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ"


Разразилата се епидемия от чума по животните в района на Странджа показа, че готовността на държавата да реагира адекватно на подобен тип кризи и бедствия е нулева. На първо място трябва да се отбележи бездействието, което е толкова вредно, колкото и предприетите действия за справяне с проблема. Разразилата се криза за пореден път доказа, че осъществяваният мониторинг върху животновъдните стопанства от институциите и службите, отговорни за сектора е изключително слаб. Превантивни мерки срещу подобен тип зарази липсват. Когато проблемът вече е значителен и труден за овладяване от БАБХ предприемат възможно най-лесните действия – масово унищожение на животни в засегнатите стопанства.
Правят впечатление няколко грешки в работата на службата – първо, не се отчете социалният ефект от крайни мерки като масовото евтанизиране на животни; второ, кампанията по ликвидирането на животни се прави абсолютно непрозрачно, без предупреждение към стопаните и обществото, и без информация за мащаба на заразата и възможните варианти за справяне с нея; трето – стопанстата се затварят с полиция, като собствениците не са допускани до собствените им имоти, докато вътре се върши работа за справяне със заразата, което предизвика огромно и справедливо недоволство.
Тези действия, абсолютно неадекватни според нас, доведоха до отчаяни протести на животновъдите пред Министерски съвет. Ние напълно подкрепяме тези хора, защото това е техния поминък и от него зависи хлябът им. Той беше изцяло унищожен по безобразен начин. А бездушното отношение и публични реакции на някои политици от управляващата коалиция са осъдителни с оглед на това, че тези животновъди са обречени на глад, защото единственият им поминък е ликвидиран. Така действията на държавата се оказаха по-унищожителни за стопаните от чумата връхлетяла техните животни.
Според нас, ако държавата искаше да бъде адекватна на ситуацията, още с първите сигнали за зараза, трябваше да бъде сформиран национален кризисен щаб за справяне с проблема. Трябваше да бъдат заделени средства и да започне масово изследване на животните от тези стопанства, като болните се отделят за евтаназия, а на здравите се прави скоростно ваксиниране срещу болестта. Унищожаването на здрави животни беше недопустимо. Това трябваше да става в присъствието на собствениците, за да има прозрачност и да не се стига до напрежение.
Всичко това вече е пропуснато, чак вчера правителството спря масовата евтаназия на животните. Грешките на държавните органи обаче трябва да бъдат напълно компенсирани, така че поминъкът на тези хора да бъде запазен.
Ние от „Справедлива България”отправяме апел към управляващите за следните бързи мерки:
- създаване на национален кризисен щаб за справяне с проблема;
- прилагане на подход към стопанствата със засегнати животни чрез който здравите животни да се отделят от болните и да бъдат ваксинирани, като се спре практиката на масово евтанизиране;
- оценка на нанесените щети за всяко стопанство от ликвидирането на животни и бърза финансова компенсация на пазарни цени за всяка животинска единица;
- оценка и финансова компенсация за пропуснатите ползи от евтаназията на животните в засегнатите стопанства;
- съдействие от страна на държавата за закупуване на нови здрави животни и безплатно транспортиране на закупените такива до стопанствата на засегнатите животновъди;
- недопускане да спрат европейски субсидии за тези стопани, които се ползват от тях като бързо се възстанови бройката на животните в животновъдните ферми;
- осигуряване на мониторинг на заразата и екипи за бърза реакция при възникване на последващи огнища на болестта.

 
Copyright © 2022. Политическо движение Социалдемократи.